Misiune şi obiective

Fundatia Culturala Rosia MontanaFundaţia Culturală Roşia Montană este o organizaţie non-guvernamentală care a fost înfiinţată în noiembrie 2009 de un grup de localnici ai Roşiei Montane şi de câţiva dintre cei mai mari experţi români în istorie, arheologie şi geologie.

Misiune

Scopul fundaţiei este de a susţine protejarea patrimoniului cultural şi natural al Roşiei Montane în cadrul unei dezvoltări durabile reale. Aceasta se poate realiza numai prin adoptarea de strategii care să ţină seama de toţi cei patru piloni ai dezvoltării durabile: dezvoltarea  economică, dezvoltarea socială, protecţia mediului şi menţinerea diversităţii culturale.

Astfel, comunitatea ar trebui să adopte planuri strategice care să promoveze activităţi economice ce menţin moştenirea culturală şi care asigură echitatea socială şi accesul la resursele naturale fără a pune în pericol drepturile generaţiilor viitoare la aceleaşi resurse.

În vederea protejării patrimoniului Roşiei Montane trebuie urmărită menţinerea identităţii acestui loc, făcându-i cunoscută valoarea şi importanţa majoră pe care o are în istoria şi în cadrul patrimoniului naţional al României.

Obiective

1. Protejarea, promovarea şi punerea în valoare a obiectivelor istorice, culturale, naturale şi turistice, precum şi a patrimoniului istoric, cultural, arhitectural, arheologic, etnic, etnografic, natural şi construit, din Roşia Montană şi din zona din care face parte.

2. Protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în mod special a libertăţii de exprimare, a egalităţii de şanse, a accesului la informaţie, a dreptului la viaţă, la sănătate, la educaţie, a accesului la justiţie, a dreptului la mediu, la cultură, a drepturilor de mediu.

3. Promovarea principiilor statului de drept şi ale democraţiei; ale transparenţei decizionale, ale participării publicului la luarea de decizii, ale independenţei justiţiei, ale măsurilor şi politicilor anticorupţie precum şi ale reformei sectorului public, ale justiţiei şi administraţiei publice.

Lasă un comentariu