Concluziile experţilor cu privire la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului


  • Adaugă la favorite
  • Printează

Specialişti în arheologie, hidrogeologie, geochimie, biologie, etc. au studiat Raportul Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru Proiectul Roşia Montană, depus la Ministerul Mediului spre aprobare de către compania minieră Roşia Montană Gold Corporation.

 

Studiul de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural naţional – analizat de Dr. Horia Ioan Ciugudean, arheolog

„(…)conţine o serie de informaţii incomplete sau/şi inexacte, precum şi aprecieri subiective şi tendenţioase, care influenţează negativ perceperea corectă a locului ocupat de patrimoniul cultural al Roşiei Montane în contextul naţional şi mondial.”

„Subcapitolul consacrat peisajului cultural este redactat cu tendinţa vădită de minimalizare a valorii zonei Roşia Montană, în acest scop introducându-se şi date false (…).

„(…) evidenţiază grave lacune şi în cercetarea structurilor arheologice de la Roşia Montană”.

 

Studiul legat de biodiversitate – analizat de Dr. Szabo Jozsef, biolog

„SEIM prezintă foarte multe lacune, şi nu are un caracter de studiu ştiinţific, ce pretinde a fi.”

„Toate capitolele din SEIM, pot fi caracterizate prin tăinuirea informaţiilor (…).”

„Această trunchiere a informaţiei poate să aibă numai un singur scop – realizarea investiţiei.”

„Textul narativ este tendenţios şi emoţional încercând sã convingă despre valoarea insignifiantă a zonei lipsind complet caracterul obiectiv ştiinţific reclamat de o asemenea lucrare.”

„Partea de botanică a SEIM este complet lipsită de coerenţă”.

 

Studiu legat de calitatea apei – analizat de Dr. Robert E. Moran, expert în hidrogeologie şi geochimie

„SEIM nu este comprehensiv, este prost organizat şi confuz.”

„(…) nu întruneşte multe din condiţiile de întocmire ale unui astfel de raport.”

„ (…) nu este adecvat pentru ca publicul sau autorităţile competente să efectueze o evaluare rezonabilă.”

„Mai multe dintre părţile sale par să fi fost, în mod deliberat, manipulate pentru a minimiza expunerea acelor aspecte şi efecte nefavorabile.”

„SIM nu reuşeşte să definească în mod adecvat condiţiile iniţiale specifice – în special pentru apele de suprafaţă, apele subterane, condiţiile de sănătate (…). Acest fapt lasă fără răspuns multe întrebări importante despre responsabilitate şi răspundere trecută, prezentă şi viitoare.”

 

Studiul de Impact asupra mediului criticat de prof. univ. dr. Mircea Babeş, cercetător principal la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

„Trebuie de la început spus că raportul nu este obiectiv, ci, dimpotrivă, este unul tendenţios. El nu a fost întocmit de “arheologi independenţi”, cum fals se afirmă acolo, ci de aceiaşi arheologi, respectiv aceleaşi instituţii care, începând din 2001, au beneficiat de fondurile RMGC pentru cercetare, dotări, salarii, premii, profit etc. Numai aşa se explică faptul că instituţiile de cercetare sau muzeale au devenit dependente de oferta şi interesele RMGC şi, ca urmare, au ajuns să accepte distrugerea Roşiei Montane. Acest lucru priveşte, din păcate, şi Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC), care, de exemplu, a acordat premii profesionale bazate pe “sponsorizarea” RMGC. Atunci de ce să ne mire faptul că organul său consultativ, Comisia Naţională de Arheologie (CNA), a votat în decembrie 2003 descărcarea ilegală de sarcină arheologică a masivului Cârnic, suspendată ulterior de justiţie?” Revista 22 – Roşia Montană. Patrimoniu abandonat (pag. 19)

 

 

Lasă un comentariu